Visie op Lean

Kwaliteit en Rendement Verbeteren

Uw bedrijf wordt door uw klanten beoordeeld op basis van de kwaliteit van uw dienstverlening. Weet u waar uw klanten tevreden over zijn en waarover niet? Wat u kunt verbeteren zodat uw klanten graag bij u (terug blijven) komen. En hoe pak je dat aan?

Wij brengen dat voor u in kaart en gaan samen met uw medewerkers aan de slag om dat voor elkaar te krijgen. Inderdaad, met uw medewerkers want zij hebben immers contact met uw klanten en spelen hier een cruciale rol in!

Kwaliteit verbeteren gaat vaak hand in hand met rendement verbeteren Als de kwaliteit te wensen overlaat is het nog niet altijd ‘first time right’ en heb je vaak te maken met faalkosten. Hier valt dus op te besparen door het wel in één keer goed te doen! Twee vliegen in één klap dus.


Visie op Lean

Lean is een verbetermethodiek om de kwaliteit van de dienstverlening en het rendement van het bedrijf sterk te verbeteren. Dit wordt bereikt door een sterke focus op het creëren van klantwaarde, het elimineren van verspilling, het werk efficiënter organiseren en continu verbeteren. Lean wordt vaak in één adem genoemd met processen. Dit is begrijpelijk, maar Lean is meer. Lean is een gedachtengoed en gaat ook over het vertalen van een visie naar doelen, het ontwikkelen van mensen, leiderschap en cultuur. Hieronder een kort overzicht.

Processen
Het gaat om slanke processen en een slanke organisatie die precies ontwikkelt, maakt en levert wat de klanten vragen tegen de laagst mogelijke kosten.
Lees meer

Naast klantwaarde en elimineren van verspilling zijn andere belangrijke principes die je toepast bij het verbeteren van je processen:

  • Standaardiseren, om voorspelbaarheid (en dus bestuurbaarheid) te vergroten
  • Flow, het werk door de processen laten stromen, het verkleinen van batches en voorraden om doorlooptijd te verkorten en flexibiliteit te vergroten. De inzet van multifunctionele teams, het samenvoegen van functies
  • Pull, vraag gestuurd werken en het effenen, spreiden van het werkaanbod
  • Streven naar perfectie, continu verbeteren

Als de processen goed lopen dan hoeven de mensen ook geen tijd meer te besteden aan zaken in de gaten houden, escalaties, prioriteren van werk en begeleiding van mensen. Hierdoor komen mensen weer toe aan hun ‘echte’ werk. Continu verbeteren en werken aan verdere groei van de organisatie en de medewerker zijn onderdeel daarvan.
Lees minder

Ontwikkelen van mensen
Wat echt bij Lean hoort is de manier waarop je de doelstellingen bereikt. En dat is samen met de medewerkers.
Lees meer

Lean gelooft erg in het ontwikkelen en aanspreken van de bij de medewerkers aanwezige expertise en talenten en hen de verantwoordelijkheid en het mandaat te geven om verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. Er blijkt opeens veel meer te kunnen dan je voor mogelijk had gehouden. Mensen komen in beweging en zij worden meer ‘ondernemer’. Hierdoor heeft u minder het gevoel alles zelf of alleen te moeten doen.
Lees minder

Het Ware Noorden
De stip op de horizon - het hoger en gewaagd doel - wordt in Lean ‘het Ware Noorden’ genoemd. Deze is van belang omdat je dan weet waar je acties op gericht dienen te zijn.
Lees meer

Dus niet verbeteren om het verbeteren, maar omdat je een doel wilt bereiken. Het vertalen van die stip op de horizon naar bedrijfs-, afdelings en persoonlijke doelstellingen wordt in Lean Policy (of Strategy) Deployment genoemd.
Lees minder

Leiderschap en cultuur
Het ontwikkelen van leiderschap en cultuur is ook onderdeel van de Lean methodiek. Denk hierbij aan coachend leiderschap, klantgericht werken en continu verbeteren.

Waarde
Niet alleen wordt er meer klantwaarde geleverd. Het werk wordt ook waardevoller. Door het werk slimmer te organiseren krijgt men weer tijd om de eigenlijke taak uit te voeren. En ontstaat er tijd om na te denken over en mee te werken aan het doorvoeren van verbeteringen. Op deze manier wordt ook het talent van de mensen beter benut.

Groei
Het hele idee van het ontwikkelen, maken en leveren van wat de klant wil, op de meest slimme manier, is dat de klanttevredenheid, medewerker tevredenheid, omzet en winst toenemen.
Lees meer

En dat het bedrijf (nog) meer gaat groeien. Dit betekent dus extra werk waar de vrij gemaakte capaciteit op ingezet kan worden. Net zoals op activiteiten die bijdragen aan het verder laten groeien van de business. Denk aan nieuwe product- en dienstontwikkeling en verkoop.
Lees minder


Lean werkvormen

Klantwaardeanalyse
Soms blijkt dat de klantwensen onvoldoende helder zijn. Dat niet helder is wat de klant nu echt belangrijk vindt en wat niet.
Lees meer

En ook hoe je daar als onderneming op scoort, waar je het – in de ogen van de klant- goed doet en waar het beter kan. 4YourResult kan helpen dit inzicht te verkrijgen door bijvoorbeeld samen met u een klantarena te organiseren. U hoort uit eerste hand wat de klant nu echt van u vindt, welke verbeteracties nodig zijn en u bouwt een hechte klantrelatie op.
Lees minder

Kaizen/problem solving sessies
Als het probleemgebied helder is dan kan er een Kaizen gehouden worden. Een methode om gestructureerd problemen op te lossen.
Lees meer

Bij een Kaizen wordt er met een team van betrokkenen een probleem- en doelstelling geformuleerd en gaat men daarna aan de slag met achtereenvolgens: een analyse van de feiten en oorzaken, het genereren van een oplossing, het plannen van de uitvoering, de implementatie van de oplossing en daarna controleren en eventueel bijsturen.
Lees minder

Waardestroomsessies
Als het een proces betreft en nog niet helder is wat de problemen zijn, dan wordt er een waardestroom analyse gemaakt. Alle deelnemers uit het betreffende proces brengen onder begeleiding de waardestroom in kaart om de huidige situatie te begrijpen om verbeterpunten te kunnen identificeren, de current state map.
Lees meer

Aan de hand van de klantwensen, de (lange termijn) bedrijfsdoelstellingen en het inzicht in het huidige proces wordt vervolgens per processtap bepaald welke verbetermaatregelen er mogelijk en nodig zijn, en wordt de gewenste situatie, de future state map, ontworpen.

Bij het ontwerp wordt gebruik gemaakt van de Lean principes om het proces zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om het verbeterde proces te implementeren.

De deelnemers maken kennis met de belangrijkste technieken en principes van Lean en hoe je de Lean principes toepast bij het ontwerpen van de gewenste situatie.
Lees minder