People en Team Performance

De effectiviteit van medewerkers en teams hangt af van vele factoren.

Als het niet zo lekker loopt is het vaak lastig om precies aan te geven waar de schoen wringt. Het DISC model en de Teamscan helpen hierin inzicht te krijgen. Met behulp van het DISC model ben je in staat om jezelf, medewerkers, collega's, partners en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kun je beter aansluiten op elkaars persoonlijke behoeften en daardoor beter met elkaar communiceren en effectiever samenwerken.

Met dat inzicht kun je ook aan de slag met je verdere persoonlijke ontwikkeling.

De teamscan brengt in kaart hoe effectief het team functioneert op basis van de belangrijkste aspecten:

  • Een (gemeenschappelijk) doel hebben, uitgedaagd worden het beste uit jezelf te halen
  • Helderheid over wat er van jou verwacht wordt maar ook wat je van elkaar mag verwachten
  • De vrijheid hebben om met ideeën te komen (inspraak) en het werk te doen wat bij jouw talent past en zoals dat volgens jou hoort
  • De aanwezigheid van de juiste kennis en vaardigheden en andere middelen die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen
  • De onderlinge samenwerking en de sfeer. Helpen we elkaar, spreken we zaken naar elkaar uit, leren we van elkaar?
  • (Regelmatige) erkenning en beloning van jouw bijdrage